Pomoć

Kontaktirajte nas

Ukoliko postoje neka pitanje koja ovdje nisu odgovorena, ili želite da nas kontaktirate iz bilo kojeg razloga molimo vas da nas kontaktirate.

Pomoć institucijama#

Upravo sam došao ovdje sa linka na vašoj stranici.#

Pravodaznam.ba je portal za pomoć građanima/kama da ostvare svoje pravo na slobodan pristup informacijama.

ZOSPI zahtjeve koje dobijete od građana putem našeg srevisa pravodaznam.ba su prilagođeni tako da Vama omogućavaju jednostavno odgovaranje na ove zahtjeve. Jedina razlika između ovih zahtjeva i zahtjeva koje inaće dobijate od građana i građanki je ta što će sve informacije ovdje biti javno objavljene na internetu.

Ukoliko imate nedoumica u smislu privatnosti zahtjeva molimo vas da pogledate sljedeću stranice:Uvod u Pravodaznam.ba - kako bi saznali više o našem portalu iz ugla građana i građanki i kako bi možda lakše prihvatili prednosti koje ovaj portal nudi vama (predstavnicima institucija), ali i svim građanima u BiH.

Također, ukoliko imate bilo kakvih pitanja za nas molimo vas da nas kontaktirate.

Zašto javno objavljujete zahtjeve i odgovore institucija na ZOSPI zahtjeve?#
Pravodaznam.ba tim smatra da postoji jako mnogo prednosti od ovakvog pristupa javnim informacijama. Najvažnije od svega, jeste to što mi ohrabrujemo građane da se što više interesuju za rad institucija, jer su one dužne da za svoj rad odgovaraju građanima. Druga vrlo važna stvar je to što na ovaj način izbjegavamo moguće dupliciranje zahtjeva. Jednom kada vaša institucija odgovori na zahtjev drugi korisnici će moći vidjeti taj Vaš odgovor i neće ponovo slati iste zahjteve. Nadalje, informacije koje objavite u odgovoru na zahtjev za slobodan pristup informacijama su informacije koje su javne i koje mogu zahtijevati svi građani - u tom smislu smatramo da je bolje odmah objaviti informaciju, nego dobijati duplicirane zahtjeve.
Ko su korisnici koji šalju zahtjeve putem vašeg servisa?#
Naši korisnici su stvarni ljudi koji zahtjevaju da dobiju informacije od predstavnika vlasti. E-mail adrese koje mi koristimo za administraciju zahtjeva mogu se učiniti kao da ih nije poslala stvarna osoba. To je zato što svaki zahtjev dobija svoju jedinstvenu mail adresu kako bi taj zahtjev i svi odgovori na zahtjev dobili javnu prezentaciju. Svaki odgovor koji Vama pošalje osoba - korisnik naše stranice, će biti proslijeđena direknto na e-mail te osobe, ali će biti objavljena i javno na našoj stranici.
E-mail nije dovoljan kako bi se odgovorilo na zahtjev! #
E-mail je sasvim dovoljan komunikacioni alat putem kojeg možete dostaviti sve potrebne informacije. Svaki vaš odgovor može biti praćen prilozima u raznim formatima ( doc, rtf, txt, PDF, JPG i sl.), te Vas molimo da se koristite ovim alatima u vašem radu.
Broj zahtjeva koji šaljete je prevelik! #

Pravodaznam.ba ne šalje zahtjeve institucijama. Zahjteve koje dobijate šalju građani i građanke BiH. Mnogo različitih ljudi šalje mnogo različitih zahtjeva prema vama. Ovaj broj možda raste iz razlog što sada postoji ovaj servis koji im omogućava lakše slanje ZOSPI zahtjeva prema institucijama. Ukoliko mislite da postoji neki korisnik/ca koji zloupotrebljava ovu aplikaciju molimo vas da nas obavijestite o tome.

Nismo dobili e-mail, ali vidimo na portalu da je zahtjev upućen prema nama!#

Moguće je da postoji neki problem sa spam filterima na vašem sreveru. Molimo Vas da zamolite vašeg web administratora da prilagodi spam filtere ili da nas kontaktirate.

Također, na svaki zahtjev koji dobijete na stranici, a primjetite da vam e-mail nije stigao vi možete odgovoriti i putem web stranice pravodaznam.ba. Dovoljno je samo da se registrujete na naš portal sa oficijelnom e-mail adresom sa domenom web adrese vaše institucije.

Kako računamo datum do kojeg institucija treba odgovoriti na zahtjev?#

Rok za odgovore na ZOSPI zahjteve računamo prema važećim legislativama koje tretiraju ovu materiju u BiH, a to je rok od 15 dana o dana slanja zahtjeva.

Ukoliko institucija ne odgovori na ovaj zahtjev u zakonskom roku, mi građanima koji koriste ovu aplikaciju predlažemo da iskoriste opciju - Urgencija, u kojoj savjetujemo korisnicima da podsjete instituciju na obavezu da odgovore na zahtjev. Rok za odgovor na urgenciju korisnika je 7 dana o dana slanja zahtjeva.

Ukoliko Vi kao predstavnici institucije ne odgovorite na zahtjev za slobodan pristup koji ste dobili od građana, tada sugerišemo korisnicima da ovaj zahtjev ocjene negativno, te im sugerišemo koje zakonske radnje da provedu u tom slučaju.

Ukoliko 15 dana nije dovoljno za instituciju da pribavi sve potrebne informacije, tada savjetujemo instituciju da u kratkom odgovoru na pristignuti zahtjev samo objasni razloge zbog kojih će sa odgovorom na konkretan zahtjev kasniti.

U svakom slučaju Vas molimo da odgovorite na pristigli e-mail i napravite komunikaciju sa građanima o svakom pristiglom zahtjevu.

Kako možemo poslati velike datoteke?#
Umjesto da koristite vaše mail servere koji možda imaju limite kada je u pitanju veličina datoteke koju šaljete, možete koristiti web formu za odgovor na svaki zahtjev. Na ovu formu dolazite tako što pratite link iz maila zahtjeva, a datoteku mozete uploadirati direknto na naš portal. Ukoliko se radi o datotekama koje su veće od 50 MB molimmo vas da nas kontaktirate.

Pročitajte - Uvod u Pravodaznam.ba -->