Requests similar to 'Spisak GMO prozvoda'

Informacija o Strategiji integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju
Zahtjev upućen prema Direkcija za evropske integracije od strane korinsika A na datum: 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Direkcija za evropske integracije Poštovani, obraćam vam se u vezi sa sektorom za koordinaciju pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini....
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, zanima me da li ste, na osnovu podataka nadležnih inspekcijskih organa, došli do statističkih podataka...
Informacija o broju i mogućnostima zaposlenih novinara
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Alisa na datum: 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Služba za odnose sa javnošću Sarajevo, 08. 03. 2016. godine Poštovani, Potrebne su mi s...
Informacije o zastupničkim i delegatskim naknadama
Zahtjev upućen prema Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine od strane korinsika Šejla Koristović na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Poštovani, Molim da mi u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine d...
Poštovani, U prilogu vam dostavljamo tražene informacije. S poštovanjem, __________________________________________ Агенција за надзор над тржиш...
Informacije o nadzoru
Uspješan. od strane Agencija za nadzor nad tržištem BiH za Dragana na datum 11 mart 2016.
Uspješan.
Poštovani, U prilogu vam dostavljamo tražene informacije. S poštovanjem, __________________________________________ Агенција за надзор над тржишт...
Akreditirani CMZ
Zahtjev upućen prema Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane korinsika Elma na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na jednom istraživanju, potrebna mi je...
Informacije o rezultatima popisa stanovništva BIH
Odgovor od strane Agencija za statistiku BiH za Amra na datum 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, Vezano za Vaš zahtjev za informacijama o rezultatima popisa stanovništva BIH, koji ste nam uputili elektronskom poštom 9. 3. 2016. godine,...
Informacije o broju zaposlenih novinara u Kantonu Sarajevo
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Mahir na datum: 9 mart 2016.
Djelimično uspješan.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, zanimaju me informacije koliko je trenutno novinara u evidenciji u Kantonu Sar...
Odobrenje za "cvimaks"
Zahtjev upućen prema Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine od strane korinsika Portal na datum: 28 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Poštovani, Zasto vrsilac duznosti direktora Aleksandar Zolak ignorise medije n...
Informacije o broju ne zaposlenih mladih osoba u 2016 godini u KS
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Amina na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Možete li mi dostaviti informacije o broju nezaposlenih mladih osoba u 2016 god...
Informacija o broju zaposlenih u ZDK
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Kenan Uzunovic na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, potrebna mi je informacija o broju zaposlenih na području Zeničko-dobojskog ka...
Informacija o broju zaposlenih u novinarstvu
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Aldijana na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, interesuje me koja su to najtraženija zanimanja u BiH, te kada je riječ o novi...
Visina povjerljivosti podataka o privatnoj imovini
Zahtjev upućen prema Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose od strane korinsika azemina na datum: 28 septembar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose Poštovani, Molim vas za informaciju o visini povjerljivosti podataka u vezi s ob...
Za: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Poštovani, s poštovanjem,zelio bi da mi date informaciju t...
Informacija o poticajima za poljoprivredu privredu
Zahtjev upućen prema Ministarstvo privrede SBK od strane korinsika mladen bosnjak na datum: 24 decembar 2012.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo privrede SBK Poštovani,potreban mi je spisak tj lista svih onih u opcini fojnica koji su dobili poticaj za poljoprivredu u 2011-20...
Informacija o broju nezaposlenih mladih ljudi u SBK
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Samir Beharic na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Ovom prilikom Vam šaljem zahtjev za izdavanjem informacije o trenutnom broju n...
Broj zaposlenih
Zahtjev upućen prema Parlament Federacije Bosne i Hercegovine od strane korinsika Jasmin Osmankic na datum: 7 april 2013.
Čeka klasifikaciju.
Za: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine Poštovani, Molimo Vas da nam kazete koliko imate zaposlenih u Parlamentu FBiH? s poštovanjem, Ja...
Statistički podaci o zaposlenim
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Paša na datum: 6 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Molim Vas da mi dostavite podatak, koliko je mladih otišlo iz BiH u potrazi za...
Informacija o broju nezaposlenih mladih osoba
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Ajdin na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na istraživanju, neophodna mi je informacija o broju nezaposlenih mlad...
konkurs za direktora Agencije
Zahtjev upućen prema Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine od strane korinsika Zoran na datum: 16 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Poštovani, Kada ce biti zavrsena procedura imenovanja direktora i zamjenika direktora Agenc...
Informacija o potrošnji novčanih sredstava na alkohol i cigarete
Zahtjev upućen prema Agencija za statistiku BiH od strane korinsika Fatima na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, Radim na istraživanju koje se odnosi na konzumiranje sve češćih poroka medju svim generacijama: alkoholu...
spisak firmi registriranih u BiH
Zahtjev upućen prema Sud BiH od strane korinsika Dragana na datum: 12 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Sud BiH Poštovani, molila bih vas informacije o konačnom broju kao i podatcima (popis) registriranih pravnih subjekata (firmi) u BiH. Na Vaso...
Broj medija u BiH
Zahtjev upućen prema Regulatorna agencija za komunikacije BiH od strane korinsika Leonard na datum: 4 maj 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Poštovani, u svrhu istraživačkog rada na Fakultetu političkih nauka, potreban mi je PODATAK,koliki j...
Broj zahtjeva za odjavu iz drzavljanstva
Zahtjev upućen prema Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine od strane korinsika Edin S. na datum: 6 april 2013.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite koliko je ukupno podneseno zahtjeva za odjavu iz drzavl...