Requests similar to 'Informacije o broju zaposlenih novinara u Kantonu Sarajevo'

Informacije o broju ne zaposlenih mladih osoba u 2016 godini u KS
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Amina na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Možete li mi dostaviti informacije o broju nezaposlenih mladih osoba u 2016 god...
Informacija o broju i mogućnostima zaposlenih novinara
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Alisa na datum: 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Služba za odnose sa javnošću Sarajevo, 08. 03. 2016. godine Poštovani, Potrebne su mi s...
Informacija o broju nezaposlenih mladih osoba
Odgovor od strane Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za Ajdin na datum 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Nadležnosti Agencija za rad i zapošljavanje BiH su uglavnom usmjerene prema posredovanju u zapošljavanju naših radnika u inostranstvu, a k...
Informacija o broju nezaposlenih mladih ljudi u SBK
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Samir Beharic na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Ovom prilikom Vam šaljem zahtjev za izdavanjem informacije o trenutnom broju n...
Poštovana, Nadležnosti Agencija za rad i zapošljavanje BiH su uglavnom usmjerene prema posredovanju u zapošljavanju naših radnika u inostranstvu, a k...
Informacija o broju zaposlenih u ZDK
Odgovor od strane Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za Kenan Uzunovic na datum 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Za podatke o zaposlenim osobama u BiH nadležna je Agencija za statistiku BiH, odnosno entitetski zavodi za statistiku, te vas molim da se...
Statistički podaci o zaposlenim
Odgovor od strane Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za Paša na datum 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Agencija za rad i zapošljavanje BiH ne raspolaže traženim podacima u oba pitanja. Kada je riječ o odlasku iz BiH niti jedna organ ne vodi...
Broj učenika
Zahtjev upućen prema Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH od strane korinsika Samira D na datum: 7 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH Poštovani,molim vas da mi dostavite informacije o broju učenika koji su završili osno...
Informacije o broju nezaposlenih diplomiranih novinara
Zahtjev upućen prema Ministarstvo obrazovanja i nauke KS od strane korinsika Belmina Čorbić na datum: 28 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Poštovani, Zanima me tačan broj nezaposlenih mladih koji su diplomirali na Fakultetu političkih nauka ods...
Informacije o nelegalnoj sječi šume
Zahtjev upućen prema Sarajevošume od strane korinsika Jasna na datum: 9 mart 2016.
Ne posjedujemo informacije.
Za: Sarajevošume Poštovani, Molim Vas da mi u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBIH dostavite sljedeće podatke: - Koliko nele...
Informacija o broju beskućnika u KS-u
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Belma na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, željela bih dobiti informacije u vezi sa brojem beskućnika registrovanih u Kantonu Sarajevo?...
informacija o finansiranju KJKP RAD-a
Zahtjev upućen prema Rad doo SA od strane korinsika Mersiha na datum: 6 novembar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Rad doo SA Poštovani, U cilju istraživanju za izradu magistarskog rada na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu "Finansiranje upravljanja...
informacija o finansiranju KJKP RAD-a
Zahtjev upućen prema Skupština KS od strane korinsika Mersiha na datum: 6 novembar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Skupština KS Poštovani, U cilju istraživanju za izradu magistarskog rada na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu "Finansiranje upravljanja...
Informacija o finansiranju projekata upravljanja otpadom
Odbijen. od strane Zavod za planiranje razvoja KS za Mersiha na datum 28 novembar 2012.
Odbijen.
Poštovana Mersiha,   Kao struèna institucija uvijek podržavamo razvoj nauke i nauènog rada. I smatramo da je tema koji imate za Vaš magistra...
Kriterij za uposlenike
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK od strane korinsika Esma na datum: 20 decembar 2011.
Čeka urgenciju
Za: Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK Poštovani,Poštovana "Ministrice" Molimo Vas da istražite Vi i Vaše ministarstvo kako i...
Uvjerenje da nisam korisnik pomoci ili kredita
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK od strane korinsika ermina na datum: 28 januar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK Poštovani,potrebno mi je uvjerenje da ja Ermina Sabljakovic Prazina (jmb 1601977117477)nisam korisnik...
Ples u skolama
Zahtjev upućen prema Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke od strane korinsika Lejna na datum: 9 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Poštovani, Da li u skolskom planu i programu u nekim od osnovnih ili srednjih skola postoji ples? A...
Nepravilnost prilikom zapošljavanja
Zahtjev upućen prema Kantonalna uprava za inspekcijske poslove od strane korinsika samir_r na datum: 23 mart 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać Poštovani, Želim da prijavim nepravilnost u vezi prijema radnika u Osnovnoj školi Kamenica, p...
Informacija o broju saobraćajnih nesreća
Zahtjev upućen prema Agencija za statistiku BiH od strane korinsika Dženisa na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za statistiku BiH Zanima me broj saobraćajnih nesreća za 2015.godinu koja su prouzrokovana od strane alkoholiziranih lica u Kantonu Sa...
Informacija o broju studenata u KS
Zahtjev upućen prema Ministarstvo obrazovanja i nauke KS od strane korinsika Amra Bukva na datum: 9 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Poštovani, Informacija o broju studenata u Kantonu Sarajevo potrebna mi je zbog jednog istraživačkog rada...
Imenovanje direktora O. Š. Čengić Vila 1
Greška u isporuci od strane Ministarstvo obrazovanja i nauke KS za Maida Popara na datum 22 mart 2016.
Greška u isporuci
Postovani, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS zaprimila je dana 18.03.2016.godine Akt Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj:1...
Informacije o ponašanju zaposlenih
Zahtjev upućen prema KJKP GRAS doo SA od strane korinsika Delva na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: KJKP GRAS doo SA Poštovani, Prije svega da naglasim da ne iskazujem nikakvo ogorčenje prema Vašem radu, već ovim putem želim da dobijem par in...
Informacije o plaćanju odvođenja otpadnih voda
Zahtjev upućen prema Vodovod i kanalizacija doo SA od strane korinsika Mensur Agović na datum: 26 juni 2012.
Djelimično uspješan.
Za: Vodovod i kanalizacija doo SA Poštovani, interesira me koje su obaveze Vodovoda i kanalizacije Sarajevo, prema platišama koji plaćaju odvođenj...
Informacije o budžetu za visokoškolske ustanove u KS za akademsku 2015/2016.g.
Zahtjev upućen prema Ministarstvo obrazovanja i nauke KS od strane korinsika Marija Pudarić na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Poštovani, Zamolila bih Vas za uvid u budžet Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, posebno u stavk...
Akreditirani CMZ
Zahtjev upućen prema Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane korinsika Elma na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na jednom istraživanju, potrebna mi je...