Requests similar to 'Informacija o broju umrlih stanovnika na području Kantona Sarajevo u 2015. godini'

Informacija o broju umrlih stanovnika na području Kantona Sarajevo u 2015. godini
Zahtjev upućen prema Agencija za statistiku BiH od strane korinsika Alen Albinović na datum: 10 mart 2016.
Ne posjedujemo informacije.
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, Obraćam Vam se s ovim zahtjevom u cilju pristupanja statističkim podacima/informacijama o broju umrlih...
Informacija o broju zaposlenih medicinskih tehničara u KS
Zahtjev upućen prema Ministarstvo zdravstva KS od strane korinsika Ibrahim na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo zdravstva KS Poštovani, Obraćam vam se sa molbom da mi dostavite informacije o broju zaposlenih medicinskih tehničara na područj...
Informacija o broju studenata u KS
Zahtjev upućen prema Ministarstvo obrazovanja i nauke KS od strane korinsika Amra Bukva na datum: 9 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Poštovani, Informacija o broju studenata u Kantonu Sarajevo potrebna mi je zbog jednog istraživačkog rada...
Informacija o broju saobraćajnih nesreća
Odgovor od strane Agencija za statistiku BiH za Dženisa na datum 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, Agencija za statistiku BiH prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke za nivo BiH. Za nivo kantona podatke ima Federalni zavod za statistiku...
Informacija o broju zaposlenih u ZDK
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Kenan Uzunovic na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, potrebna mi je informacija o broju zaposlenih na području Zeničko-dobojskog ka...
Informacije o finansiranju premijerligaških nogometnih klubova
Zahtjev upućen prema Ministarstvo kulture i sporta KS od strane korinsika Dino na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo kulture i sporta KS Poštovani, Za potrebe istraživačkog rada, neophodan mi je odgovor na sljedeće pitanje: Koliko Ministarstvo k...
Informacija o broju nezaposlenih mladih ljudi u SBK
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Samir Beharic na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Ovom prilikom Vam šaljem zahtjev za izdavanjem informacije o trenutnom broju n...
Informacija o potrošnji novčanih sredstava na alkohol i cigarete
Zahtjev upućen prema Agencija za statistiku BiH od strane korinsika Fatima na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, Radim na istraživanju koje se odnosi na konzumiranje sve češćih poroka medju svim generacijama: alkoholu...
Službena informacija o najčitanijim printanim medijima u BiH
Zahtjev upućen prema Agencija za statistiku BiH od strane korinsika Adela na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, Ovom prilikom Vam se obraćam, zbog pristupa službenim informacijama. Zanima me koji printani mediji i k...
Informacija o finansiranju projekata upravljanja otpadom
Zahtjev upućen prema Zavod za planiranje razvoja KS od strane korinsika Mersiha na datum: 6 novembar 2012.
Odbijen.
Za: Zavod za planiranje razvoja KS Poštovani, U cilju istraživanju za izradu magistarskog rada na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu "Finans...
Informacija o podrzavanju plesnih klubova u KS
Zahtjev upućen prema Ministarstvo kulture i sporta KS od strane korinsika Azra na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo kulture i sporta KS Poštovani, zanima me koliko podrzavate plesne klubove u KS te koliko izdvajate sredstava za njihov rad ali i...
RS - Kanton Sarajevo policija
Zahtjev upućen prema Ministarstvo saobraćaja KS od strane korinsika Crna Ovca na datum: 17 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo saobraćaja KS Poštovani, ako je saobracajni prekrsaj napravljen na teritoriji Republike Srpske, da li policija Kantona Sarajevo...
Informacija o broju beskućnika u KS-u
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Belma na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, željela bih dobiti informacije u vezi sa brojem beskućnika registrovanih u Kantonu Sarajevo?...
informacija o finansiranju KJKP RAD-a
Zahtjev upućen prema Skupština KS od strane korinsika Mersiha na datum: 6 novembar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Skupština KS Poštovani, U cilju istraživanju za izradu magistarskog rada na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu "Finansiranje upravljanja...
Imenovanje direktora O. Š. Čengić Vila 1
Greška u isporuci od strane Ministarstvo obrazovanja i nauke KS za Maida Popara na datum 22 mart 2016.
Greška u isporuci
Postovani, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS zaprimila je dana 18.03.2016.godine Akt Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj:1...
Informacija o broju i mogućnostima zaposlenih novinara
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Alisa na datum: 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Služba za odnose sa javnošću Sarajevo, 08. 03. 2016. godine Poštovani, Potrebne su mi s...
Za: Ministarstvo za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu ZDK Poštovani, U toku je izrada magistarskog rada na PMF-u Univerziteta u Sarajevu pod...
Informacije o broju ne zaposlenih mladih osoba u 2016 godini u KS
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Amina na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Možete li mi dostaviti informacije o broju nezaposlenih mladih osoba u 2016 god...
broj upisanih studenata na Stomatološki fakultet Sarajevo u 2015.
Zahtjev upućen prema Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke od strane korinsika Amina Adilović na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Poštovani, potrebna mi je informacija koliko učenika je upisalo Stomatološki fakultet Univerziteta u...
Informacija o poslovanju prodavača izotoničnih napitaka u BiH
Zahtjev upućen prema Federalno ministarstvo trgovine od strane korinsika Emir na datum: 14 novembar 2012.
Uspješan.
Za: Federalno ministarstvo trgovine Poštovani, Obraćavam Vam se ovom prilikom zbog pristupa informacijama o analizi poslovanja svih prodavača izot...
Informacija o broju nezaposlenih mladih osoba
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Ajdin na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na istraživanju, neophodna mi je informacija o broju nezaposlenih mlad...
Informacija o broju policajaca u kantonu Sarajevo
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova KS od strane korinsika suzana milidrag na datum: 16 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Poštovani, molim vas da mi date informaciju o broju policajaca u Kantonu, koliko ih je uniformirano tj. kol...
Poštovana,   zahvaljujemo na Vašem upitu.   Informacije koje potražujete javno su dostupne na web stranici Direkcije za evropske integraci...
Statuti i pravilinici studentskih organizacije UNSA
Zahtjev upućen prema Ministarstvo pravde i uprave KS od strane korinsika Emir na datum: 20 februar 2017.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo pravde i uprave KS Poštovani, kao grupa studenata Univerziteta u Sarajevu želimo iskoristiti svoje pravo koje nam propisuje Zako...
Informacija o broju beskucnika u KS-u
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Belma na datum: 11 mart 2016.
Povučeno od strane podnosioca zahtjeva.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, zeljela bi pristupiti informacijama u vezi sa brojem beskucnika registrovanih u KS, prema pos...