Requests similar to 'Informacija o broju neprehrambenih proizvoda povucenih sa trzista.'

Informacije o nadzoru
Zahtjev upućen prema Agencija za nadzor nad tržištem BiH od strane korinsika Dragana na datum: 5 mart 2016.
Uspješan.
5 mart 2016 Za: Agencija za nadzor nad tržištem BiH Poštovani, Interesuje me koliko ste do sada vrsili nadzornistva nad neprehrambenim proizvodi...
Spisak GMO prozvoda
Zahtjev upućen prema Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od strane korinsika Dijana na datum: 10 mart 2016.
Djelimično uspješan.
Za: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Poštovani, Zbog istrazivackog rada potreban mi je spisak proizvoda koji su genetski modifikov...
Informacija o broju zaposlenih u novinarstvu
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Aldijana na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, interesuje me koja su to najtraženija zanimanja u BiH, te kada je riječ o novi...
Informacije o rezultatima popisa stanovništva BIH
Zahtjev upućen prema Agencija za statistiku BiH od strane korinsika Amra na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, Zanima me zašto nisu objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 2013.godine.Koliko obično traje proces...
Informacija o broju i mogućnostima zaposlenih novinara
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Alisa na datum: 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Služba za odnose sa javnošću Sarajevo, 08. 03. 2016. godine Poštovani, Potrebne su mi s...
Informacije o nelegalnoj sječi šume
Zahtjev upućen prema Sarajevošume od strane korinsika Jasna na datum: 9 mart 2016.
Ne posjedujemo informacije.
Za: Sarajevošume Poštovani, Molim Vas da mi u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBIH dostavite sljedeće podatke: - Koliko nele...
Informacije o procesu digitalizacije u BiH
Zahtjev upućen prema Regulatorna agencija za komunikacije BiH od strane korinsika Pašija na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Poštovani, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji i rijetka u svijetu sa analognim TV signalo...
Informacija o broju zaposlenih žena sa ekonomskim fakultetom
Zahtjev upućen prema Ministarstvo finansija ZDK od strane korinsika Ilma na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo finansija ZDK Poštovani, da li posjedujete informacije od koliko zaposlenih u vašem ministarstvu su žene i koliko njih ima zavr...
Informacije o plaćanju odvođenja otpadnih voda
Zahtjev upućen prema Vodovod i kanalizacija doo SA od strane korinsika Mensur Agović na datum: 26 juni 2012.
Djelimično uspješan.
Za: Vodovod i kanalizacija doo SA Poštovani, interesira me koje su obaveze Vodovoda i kanalizacije Sarajevo, prema platišama koji plaćaju odvođenj...
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, zanima me da li ste, na osnovu podataka nadležnih inspekcijskih organa, došli do statističkih podataka...
Akreditirani CMZ
Zahtjev upućen prema Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane korinsika Elma na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na jednom istraživanju, potrebna mi je...
Student preko 26 godina
Zahtjev upućen prema Ministarstvo zdravstva USK od strane korinsika Edin na datum: 9 septembar 2015.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo zdravstva USK Poštovani Interesuje me gdje mogu naći odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za oba...
Ukupna kreditna zaduzenost BiH
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za finansije od strane korinsika haris na datum: 16 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo za finansije Poštovani, Zelim da znam koja je ukupna kreditna zaduzenost BiH u ovom trenutku. Informacije koje me narocito in...
Broj zahtjeva za odjavu iz drzavljanstva
Zahtjev upućen prema Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine od strane korinsika Edin S. na datum: 6 april 2013.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite koliko je ukupno podneseno zahtjeva za odjavu iz drzavl...
Statistički podaci o zaposlenim
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Paša na datum: 6 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Molim Vas da mi dostavite podatak, koliko je mladih otišlo iz BiH u potrazi za...
Informacija o broju policajaca u kantonu Sarajevo
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova KS od strane korinsika suzana milidrag na datum: 16 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Poštovani, molim vas da mi date informaciju o broju policajaca u Kantonu, koliko ih je uniformirano tj. kol...
Prebacivanje novca
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK od strane korinsika Semir na datum: 19 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Poštovani, Koliko je novca prema vašem "istraživanju" prebačeno sa računa Zenica-stan na račun VGT osig...
Informacija o privremenom školskom odboru
Zahtjev upućen prema Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke od strane korinsika Ines H. na datum: 22 maj 2013.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Poštovani, željela bih Vas pitati da li je u skladu sa zakonom da kantonalno ministarstvo donese o...
Informacija o podrzavanju plesnih klubova u KS
Zahtjev upućen prema Ministarstvo kulture i sporta KS od strane korinsika Azra na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo kulture i sporta KS Poštovani, zanima me koliko podrzavate plesne klubove u KS te koliko izdvajate sredstava za njihov rad ali i...
Kako doci do ministra Ajnadzica
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za boračka pitanja KS od strane korinsika Dinna na datum: 23 mart 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo za boračka pitanja KS Poštovani, Na koji nacin se moze doci do gospodina Ajnadzica,obzirom da se na telefone ne javljaju a i kad...
Ugovor skolopljen sa ArcelorMittal
Zahtjev upućen prema Vlada Federacije Bosne i Hercegovine od strane korinsika k.k. na datum: 10 mart 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Poštovani, Obraćama Vam se ovim putem jer želim informaciju da li Vi posjedujete ugovor koji je skloplje...
Informacija o broju zaposlenih medicinskih tehničara
Zahtjev upućen prema Klinički centar Univerziteta u SA od strane korinsika Ibrahim na datum: 11 mart 2016.
Greška u isporuci
Za: Klinički centar Univerziteta u SA Poštovani, Obraćam vam se sa molbom da mi dostavite informacije o broju medicinskih tehničara koji su trenu...
Informacije o finansiranju premijerligaških nogometnih klubova
Zahtjev upućen prema Ministarstvo kulture i sporta KS od strane korinsika Dino na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo kulture i sporta KS Poštovani, Za potrebe istraživačkog rada, neophodan mi je odgovor na sljedeće pitanje: Koliko Ministarstvo k...
konkurs za direktora Agencije
Zahtjev upućen prema Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine od strane korinsika Zoran na datum: 16 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Poštovani, Kada ce biti zavrsena procedura imenovanja direktora i zamjenika direktora Agenc...
Participacija
Zahtjev upućen prema Ministarstvo zdravstva USK od strane korinsika Haris Koricic na datum: 17 januar 2012.
Prekoračenje roka.
Postovani, interesuje me koja grupa gradjanja je oslobodjena placana participacije, tj. premije za zdravstvene usluge u USK? S Postovanjem, Haris Ko...