Prati ovaj zahtjev

1 osoba prati ovaj zahtjev

Slični zahtjevi

Više sličnih zahtjeva

Za vlasnike komercijalnih informacija objavljenih na ovom sajtu od strane institucija?

Spisak GMO prozvoda

Dijana je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Zahtjev je djelimično uspješan.

Od strane: Dijana

10 mart 2016

Za: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Poštovani,

Zbog istrazivackog rada potreban mi je spisak proizvoda koji su
genetski modifikovani(GMO), a prodaju se u Bosni i Hercegovini.

S poštovanjem,
Dijana

Spojite sa ovim

Od strane: Agencija za sigurnost hrane BiH
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

21 mart 2016


Attachment 0406 2 16.pdf
219K Download View as HTML


Poštovani,
U prilogu odgovor na Vaš upit.
S poštovanjem.

BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za sigurnost hrane BiH
Kneza Višeslava bb
88000 Mostar
tel: 00 387 (0)36 336 950, fax: 00 387 (0)36 336 990

-----Original Message-----
From: Dijana [mailto:[FOI #118 email]]
Sent: Thursday, March 10, 2016 2:23 PM
To: FOI requests at FSA
Subject: Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Spisak GMO prozvoda

Za: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Poštovani,

Zbog istrazivackog rada potreban mi je spisak proizvoda koji su
genetski modifikovani(GMO), a prodaju se u Bosni i Hercegovini.

S poštovanjem,
Dijana

-------------------------------------------------------------------

Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoć građanima pri
ostavarivanju
prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
slobodnog pristupanja informacijama
odgovorite građanima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
zahtjevi poslani putem ovog portala izražavaju mišljenja građana/ki
koji koriste ovaj servis i naša organizacija ne snosi odgovornost
za moguće zloupotrebe portala.
Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
zahtjev:
[FOI #118 email]

Da li je [FSA request email] pogrešna adresa za slanje zahtjeva za
slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj formular:
http://pravodaznam.ba/bs/help/contact

Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na vašu poruku će biti
javan i objavljen na našem portalu. Pročitajte našu copyright
politiku:
http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

Ukoliko ste Vi kao osoba zadužena za slobodan pristup informacijama
u vašoj instituciji zadovoljni stranicom pravodaznam.ba zamolite
vašeg web administratora da na vašoj stranici ponudi link na naš
portal. Hvala!

-------------------------------------------------------------------

hide quoted sections

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine