Ne znamo da li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev sadrži informacije ili ne – »ako ste Adela molimo prijavite se i obavijestite ostale korisnike.

Službena informacija o najčitanijim printanim medijima u BiH

Adela je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za statistiku BiH

Ovaj zahtjev ima nepoznat status. Čekamo na vas Adela za čitati a recent response i ažurirajte status.

Od strane: Adela

10 mart 2016

Za: Agencija za statistiku BiH

Poštovani,

Ovom prilikom Vam se obraćam, zbog pristupa službenim
informacijama. Zanima me koji printani mediji i kolumne su bili
najčitaniji u BiH protekle godine?

Informacija mi je potrebna kako bih mogla detaljno obrazložiti i
analizirati svoj istaživački rad na Fakultetu političkih nauka
Univerziteta u Sarajevu.

s poštovanjem,

Adela

Spojite sa ovim

Od strane: Mirsada Adembegovic
Agencija za statistiku BiH

11 mart 2016

Poštovana,

Agencija za statistiku BiH neraspolaže sa traženim podacima. Pokušajte se obratiti Vijeću za štampu ili nekoj od marketinških agencija koje rade tu vrstu istraživanja.

Na raspolaganju smo Vam za eventualna dodatna pitanja.

Lijep pozdrav.

Mirsada Adembegović
Stručni savjetnik za odnose sa javnošću
Senior Adviser for Public Relations

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
a.Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo
w.www.bhas.ba
t.+387 (33) 911 925
f. +387 (33) 220 622
[email address]

show quoted sections

Spojite sa ovim

Ne znamo da li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev sadrži informacije ili ne – »ako ste Adela molimo prijavite se i obavijestite ostale korisnike.

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za statistiku BiH