Odluka o imenovanju direktora osnovne škole

Ines H. je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, odgovor od institucije: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je trebao stići do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva urgenciju.

Od strane: Ines H.

22 maj 2013

Za: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Poštovani,

da li je u skladu sa zakonom da školski odbor pošalje odluku o
imenovanju direktora kandidatima, ne dajući nikakvu mogućnost
žalbenog roka, već navodeći da, kad dobiju saglasnost i kad se
imenuje direktor, taj žalbeni rok odobre?

s poštovanjem,

Ines H.

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke