Konkursne procedure

Zoran je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Ministarstvo pravde BIH

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, odgovor od institucije: Ministarstvo pravde BIH je trebao stići do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva urgenciju.

Od strane: Zoran

4 februar 2016

Za: Ministarstvo pravde BIH
Upravni inspektorat
Poštovani,
S obzirom da je u vasoj nadleznosti primjena Zakona o drzavnoj
sluzbi BiH. Mozte li provjereti regularnost imenovanja direktora
Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH? Naime , pouzdano se
zna da kandidat na konkursu za direktora Agencije za lijekove i
medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak nema rukovodeceg iskustva
ni jednog dana,a konkursom je trazeno 3 godine. Univerzitetska
bolnica "Klinicki centra" Banja Luka mu je izdala potvrdu da je
rukovodio kao ljekar kadrom srednje strucne spreme sto je po
sistematizaciji posao Glavne sestre.Prijave na konkurs trajale su
do 29.12.2015.
Molimo Vas da hitno sprijecite zloupotrebe na ovom konkursu.

S poštovanjem,

Zoran

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Ministarstvo pravde BIH