Informacije o vrstama ribe u oblasti riječnog sliva rijeke Save.

Amelie je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save

Zahtjev je uspješan.

Od strane: Amelie

28 decembar 2011

Za: Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save

Poštovani,
obraćam vam se zahtjevom za informacijama o kompletnom i što
novijem popisu vrsta riba u oblasti Savskog sliva. Te informacije
trebam iz razloga što je u toku izrada studentskog naučnog projekta
na PMF-u Tuzla, odsjek Biologija, te je popis vrsta iz tog dijela
ihtiološke faune neophodan.

s poštovanjem,

Amelie

Spojite sa ovim

Od strane: Jelena Vicanovic
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save

5 januar 2012


Attachment Istrazivanja ihtiofaune RS.pdf
199K Download View as HTML


Poštovana,

 

U prilogu vam dostavljamo raspoložive podatke iz Izvještaja o
istraživanju ihtiofaune u 2009. godini, na vodnim tijelima oblasnog
rijeènog sliva Save (Monitoring kvaliteta površinskih voda u Republici
Srpskoj).  

 

Jelena ViĂŚanoviĂŚ

Naèelnik odjeljenja za zaštitu i korištenje voda

 

Agencija za vode oblasnog rijeènog sliva Save

Miloša ObiliÌa 51

76300 Bijeljina

Tel: + 387 55 221 392

Fax: + 387 55 201783

 

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save