Prati ovaj zahtjev

1 osoba prati ovaj zahtjev

Slični zahtjevi

Više sličnih zahtjeva

Za vlasnike komercijalnih informacija objavljenih na ovom sajtu od strane institucija?

Informacije o uvjetima studiranja

Aminaa je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, odgovor od institucije: Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport je trebao stići do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva urgenciju.

Od strane: Aminaa

11 mart 2016

Za: Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport

Poštovani,
Ovim putem bih željela da dođem do informacija o uvjetima
studiranja na sarajevskom univerzitetu tačnije master studija i o
mogućnostima dobijanja stipendija i uvjetima ostvarivanja prava na
stipendiranje na godišnjem nivou. Također željela bih da saznam
informaciju o broju upisanih studenata u 2015/2016 godini.

s poštovanjem,

Aminaa

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport