Informacije o posjeti stranih turista

Ajdin je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za ZOI-84-Olimpijski centar SA

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, odgovor od institucije: ZOI-84-Olimpijski centar SA je trebao stići do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva urgenciju.

Od strane: Ajdin

11 mart 2016

Za: ZOI-84-Olimpijski centar SA

Poštovani,

Obraćam Vam se sa molbom da mi dostavite informacije o broju
posjeta stranih turista našim planinama u zimskoj sezoni 2015/16. u
skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

s poštovanjem,

Ajdin Balićevac

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:ZOI-84-Olimpijski centar SA