Informacije o plaćanju odvođenja otpadnih voda

Mensur Agović je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Vodovod i kanalizacija doo SA

Zahtjev je djelimično uspješan.

Od strane: Mensur Agović

26 juni 2012

Za: Vodovod i kanalizacija doo SA

Poštovani,
interesira me koje su obaveze Vodovoda i kanalizacije Sarajevo,
prema platišama koji plaćaju odvođenje otpadnih voda, a koji nisu
priključeni na kanalizacionu mrežu, već imaju vlastitu septičku
jamu? U slučaju da VIKSA nije ispunila svoj dio zadatka da li imamo
pravo na povrat novca koji je uplaćen za period za koji nisu
ispunili svoje obaveze?

s poštovanjem,

Mensur Agović

Spojite sa ovim

Od strane: Mutap Ajla
Vodovod i kanalizacija doo SA

29 juni 2012


Attachment iso 8859 2 Q Rje B9enje.PDF.pdf
262K Download View as HTML


Poštovani,

 

U prilogu Vam dostavljem rješenje kojim se odobrava pristup informacijama
kojim raspolaže KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo.

 

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Vodovod i kanalizacija doo SA