Informacije o nelegalnoj sječi šume

Jasna je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Sarajevošume

Sarajevošume nije sadržavao traženu informaciju.

Od strane: Jasna

9 mart 2016

Za: Sarajevošume

Poštovani,

Molim Vas da mi u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa
informacijama FBIH dostavite sljedeće podatke:

- Koliko nelegalnih mjesta za sječu šume ima u Kantonu Sarajevo?
- Koliko kubnih metara šume je posječeno u KS u zadnji pet godina
(po godinama)
- Kolika je površina teritorija pokrivenog šumama u Kantonu
Sarajevo?
- Kolike su kazne predviđene za nelegalnu sječu i koji propisi
regulišu ovu oblast u KS?

s poštovanjem,

Jasna Fetahović

Spojite sa ovim

Od strane: Zejnil Berilo
Sarajevošume

10 mart 2016

Poštovana Jasna, ja sam pogrešna adresa. Prava adresa je direktor KU za
šumarstvo Mr.sci.Samir Fazlić 061/183836.
S poštovanjem,
2016-03-09 19:25 GMT+01:00 Jasna
<[1][FOI #112 email]>:

     Za: Sarajevošume

     Poštovani,

     Molim Vas da mi u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa
     informacijama FBIH dostavite sljedeće podatke:

     - Koliko nelegalnih mjesta za sječu šume ima u Kantonu Sarajevo?
     - Koliko kubnih metara šume je posječeno u KS u zadnji pet godina
     (po godinama)
     - Kolika je površina teritorija pokrivenog šumama u Kantonu
     Sarajevo?
     - Kolike su kazne predviđene za nelegalnu sječu i koji propisi
     regulišu ovu oblast u KS?

     s poštovanjem,

     Jasna Fetahović

     -------------------------------------------------------------------

     Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoć građanima pri
     ostavarivanju
     prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
     Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
     slobodnog pristupanja informacijama
     odgovorite građanima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
     zahtjevi poslani putem ovog portala izražavaju mišljenja građana/ki
     koji koriste ovaj servis i naša organizacija ne snosi odgovornost
     za moguće zloupotrebe portala.
     Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][FOI #112 email]

     Da li je [3][Sarajevošume request email] pogrešna adresa za slanje zahtjeva za
     slobodan pristup informacijama prema instituciji: Sarajevošume? Ako
     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj formular:
     [4]http://pravodaznam.ba/bs/help/contact

     Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na vašu poruku će biti
     javan i objavljen na našem portalu. Pročitajte našu copyright
     politiku:
     [5]http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

     Ukoliko ste Vi kao osoba zadužena za slobodan pristup informacijama
     u vašoj instituciji zadovoljni stranicom [6]pravodaznam.ba zamolite
     vašeg web administratora da na vašoj stranici ponudi link na naš
     portal. Hvala!

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #112 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[Sarajevošume request email]
4. http://pravodaznam.ba/bs/help/contact
5. http://pravodaznam.ba/bs/help/officers
6. http://pravodaznam.ba/

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Sarajevošume