Informacije o nadzoru

Dragana je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Zahtjev je uspješan.

Od strane: Dragana

5 mart 2016

5 mart 2016
Za: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Poštovani,

Interesuje me koliko ste do sada vrsili nadzornistva nad
neprehrambenim proizvodima? Koliko je takvih proizvoda povuceno sa
trzista? Zasto? Konkretno me interesuje odjeca i djecije igracke.
Koliko ima takvih proizvoda koji su
nesigurni, ali nisu uklonjeni
sa trzista? Koji su to proizvodi?

Spojite sa ovim

Od strane: MSA info
Agencija za nadzor nad tržištem BiH

11 mart 2016


Attachment Rjesenje Dragana Pravodaznam.pdf
512K Download View as HTML

Attachment Odgvor na upit za slobodan pristup informacijima Pravodaznam.pdf
192K Download View as HTML


Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo tražene informacije.

S poštovanjem,

__________________________________________
Агенција за надзор над тржиштем БиХ
ул. Карађорђева 8, Источно Сарајево
тел: +387 57 340-718; 343-503
факс: +387 57 343-502
e-mail: [ANNT request email]
www.annt.gov.ba

-----Original Message-----
From: Dragana [mailto:[FOI #99 email]]
Sent: Saturday, March 05, 2016 10:31 PM
To: MSA info
Subject: Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Informacije o nadzoru

5 mart 2016
Za: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Poštovani,

Interesuje me koliko ste do sada vrsili nadzornistva nad
neprehrambenim proizvodima? Koliko je takvih proizvoda povuceno sa
trzista? Zasto? Konkretno me interesuje odjeca i djecije igracke.
Koliko ima takvih proizvoda koji su
nesigurni, ali nisu uklonjeni
sa trzista? Koji su to proizvodi?

-------------------------------------------------------------------

Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoć građanima pri
ostavarivanju
prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
slobodnog pristupanja informacijama
odgovorite građanima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
zahtjevi poslani putem ovog portala izražavaju mišljenja građana/ki
koji koriste ovaj servis i naša organizacija ne snosi odgovornost
za moguće zloupotrebe portala.
Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
zahtjev:
[FOI #99 email]

Da li je [ANNT request email] pogrešna adresa za slanje zahtjeva za
slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za
nadzor nad tržištem BiH? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj formular:
http://pravodaznam.ba/bs/help/contact

Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na vašu poruku će biti
javan i objavljen na našem portalu. Pročitajte našu copyright
politiku:
http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

Ukoliko ste Vi kao osoba zadužena za slobodan pristup informacijama
u vašoj instituciji zadovoljni stranicom pravodaznam.ba zamolite
vašeg web administratora da na vašoj stranici ponudi link na naš
portal. Hvala!

-------------------------------------------------------------------

hide quoted sections

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za nadzor nad tržištem BiH