Informacije o broju zaposlenih novinara u Kantonu Sarajevo

Mahir je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Zahtjev je djelimično uspješan.

Od strane: Mahir

9 mart 2016

Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Poštovani,

zanimaju me informacije koliko je trenutno novinara u evidenciji u
Kantonu Sarajevo, kakav je omjer broja novinara u zadnjih 5 godina,
koliki je broj nezaposlenih diplomiranih novinara u KS, te da li
taj broj nezaposlenih raste iz godine u godinu ili opada.

s poštovanjem,

Mahir Kustura.

Spojite sa ovim

Od strane: =?utf-8?B?Qm9yaXMgUHVwacSH?=
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

10 mart 2016

Poštovani,

Nadležnosti Agencija za rad i zapošljavanje BiH su usmjerene prema posredovanju u zapošljavanju naših radnika u inostranstvu, a kada je riječ o domaćem tržištu rada Agencija za rad i zapošljavanje BiH ima samo koordinirajuću ulogu.
Imajući u vidu vaše pitanje potrebno je da se obratite Službi zapošljavanja Kantona Sarajevo, kao nadležnoj za navedeno tržište rada.

S poštovanjem,

Boris Pupić
Stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Napomena:
Obzirom da je odgovor koji Vam šaljemo zvanični stav Agencije za rad i zapošljavanje BiH, molimo Vas da isti objavite u cijelosti. Ukoliko to niste u mogućnosti, molimo Vas da preuzmete one dijelove odgovora koje smatrate relevantnim za Vaš tekst, ali da tom prilikom sačuvate integritet rečenica.
 
Mijenjanje ili korištenje nepotpunih rečenica iz odgovora Agencije za rad i zapošljavanje BiH može stvoriti krivi dojam kod krajnjih konzumenata informacije i izmijeniti osnovnu poruku ili samu suštinu odgovora, te Vas stoga molimo da uvažite naše zahtjeve.

-----Original Message-----
From: arz
Sent: Thursday, March 10, 2016 12:49 PM
To: Boris Pupić <[email address]>
Subject: FW: Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Informacije o broju zaposlenih novinara u Kantonu Sarajevo

-----Original Message-----
From: Mahir [mailto:[FOI #115 email]]
Sent: Thursday, March 10, 2016 12:20 AM
To: arz <[ARZ request email]>
Subject: Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Informacije o broju zaposlenih novinara u Kantonu Sarajevo

Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Poštovani,

zanimaju me informacije koliko je trenutno novinara u evidenciji u
Kantonu Sarajevo, kakav je omjer broja novinara u zadnjih 5 godina,
koliki je broj nezaposlenih diplomiranih novinara u KS, te da li
taj broj nezaposlenih raste iz godine u godinu ili opada.

s poštovanjem,

Mahir Kustura.

-------------------------------------------------------------------

Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoć građanima pri
ostavarivanju
prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
slobodnog pristupanja informacijama
odgovorite građanima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
zahtjevi poslani putem ovog portala izražavaju mišljenja građana/ki
koji koriste ovaj servis i naša organizacija ne snosi odgovornost
za moguće zloupotrebe portala.
Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
zahtjev:
[FOI #115 email]

Da li je [ARZ request email] pogrešna adresa za slanje zahtjeva za
slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za rad i
zapošljavanje Bosne i Hercegovine? Ako da, molimo kontaktirajte nas
koristeći ovaj formular:
http://pravodaznam.ba/bs/help/contact

Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na vašu poruku će biti
javan i objavljen na našem portalu. Pročitajte našu copyright
politiku:
http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

Ukoliko ste Vi kao osoba zadužena za slobodan pristup informacijama
u vašoj instituciji zadovoljni stranicom pravodaznam.ba zamolite
vašeg web administratora da na vašoj stranici ponudi link na naš
portal. Hvala!

-------------------------------------------------------------------

hide quoted sections

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine