Informacija o finansiranju projekata upravljanja otpadom

Mersiha je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Zavod za planiranje razvoja KS

Zahtjev je odbijen od strane Zavod za planiranje razvoja KS.

Od strane: Mersiha

6 novembar 2012

Za: Zavod za planiranje razvoja KS

Poštovani,

U cilju istraživanju za izradu magistarskog rada na Ekonomskom
fakultetu u Sarajevu na temu "Finansiranje upravljanja otpadom u
Kantonu Sarajevo - mogućnosti unapređenja modela finansiranja sa
osvrtom na evropsku praksu", molim Vas da mi odobrite pristup
podacima o finansiranju projekata upravljanja otpadom u funkciji
KJKP RAD-a u periodu 2000-2011.god.
Temu je odobrilo Nastavno-naučno vijeće Ekonomskog fakulteta u
Sarajevu na sjednici održanoj 08.10.2012.god. po odluci broj
06-2-1382/2012

s poštovanjem,

Mersiha

Spojite sa ovim

Od strane: =?iso-8859-2?Q?Majda_Fetahagi=E6?=
Zavod za planiranje razvoja KS

9 novembar 2012

Poštovana Mersiha,

 

Kao struèna institucija uvijek podržavamo razvoj nauke i nauènog rada.
I smatramo da je tema koji imate za Vaš magistraski rad vrlo aktuelna.

Zavod za planiranje radi program javnih investicija Kantona Sarajevo, u
kojem je, izmeĂ°u ostalih, projakat „Centar za upravljanje otpadom“.

 

No, informacije možemo dati osobi sa punim imenom i prezimenom, uz
preporuku  profesora mentora.

 

Srdaèno,

Maida FetahagiĂŚ

 

Bosnia and Herzegovina

Canton Sarajevo

Development Planning Institute of the Sarajevo Canton

 

Maida FetahagiĂŚ, M.Sc.

Deputy Director

Socio-Economic Development Planning Sector

 

Kaptol 16, 71000 Sarajevo

tel: ++387 33 44 43 96

fax:++387 33 20 68 30

email: [1][email address]

 

 

 

From: Goran GD. DizdareviĂŚ
Sent: Wednesday, November 07, 2012 9:54 AM
To: Jasmin TaletoviĂŚ
Subject: Fwd: Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Informacija o
finansiranju projekata upravljanja otpadom

 

-------- Original message

show quoted sections

Ova elektronska poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznaèeni primalac, niste ovlašteni èitati,
štampati, pohraniti, obraðivati ili prosljeðivati drugima ovu poruku.
Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah
obavijestite pošiljaoca i izbrišete poruku, njene eventualne dodatke i
kopije. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo ne preuzima nikakvu
odgovornost za bilo koju moguÌu netaènost bilo kojeg podatka koji je
sadržan u ovoj poruci, ako takav podatak nije povezan s registrovanom
djelatnošÌu kompanije Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Stavovi i izjave izražene u ovoj poruci ne odražavaju nužno službene
stavove kompanije Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose/forward this message. If you have
received this message by mistake, please inform the sender immediately and
delete this e-mail, its attachments and any copies. Zavod za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo does not take any responsibility with regards to
any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data
do not relate to the registered operations of Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily
reflect the official positions of Zavod za planiranje razvoja Kantona
Sarajevo. Thank you!

--------------------------------------------------------------------------

Ova elektronska poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznaèeni primalac, niste ovlašteni èitati,
štampati, pohraniti, obraðivati ili prosljeðivati drugima ovu poruku.
Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah
obavijestite pošiljaoca i izbrišete poruku, njene eventualne dodatke i
kopije. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo ne preuzima nikakvu
odgovornost za bilo koju moguÌu netaènost bilo kojeg podatka koji je
sadržan u ovoj poruci, ako takav podatak nije povezan s registrovanom
djelatnošÌu kompanije Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Stavovi i izjave izražene u ovoj poruci ne odražavaju nužno službene
stavove kompanije Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose/forward this message. If you have
received this message by mistake, please inform the sender immediately and
delete this e-mail, its attachments and any copies. Zavod za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo does not take any responsibility with regards to
any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data
do not relate to the registered operations of Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily
reflect the official positions of Zavod za planiranje razvoja Kantona
Sarajevo. Thank you!

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #53 email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #53 email]
5. mailto:[ZPR request email]
6. http://pravodaznam.ba/bs/help/contact
7. http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

Spojite sa ovim

Od strane: =?iso-8859-2?Q?Majda_Fetahagi=E6?=
Zavod za planiranje razvoja KS

28 novembar 2012

Poštovana Mersiha,

 

Kao struèna institucija uvijek podržavamo razvoj nauke i nauènog rada.
I smatramo da je tema koji imate za Vaš magistraski rad vrlo aktuelna.

Zavod za planiranje radi program javnih investicija Kantona Sarajevo, u
kojem je, izmeĂ°u ostalih, projakat „Centar za upravljanje otpadom“.

 

No, informacije možemo dati osobi sa punim imenom i prezimenom, uz
preporuku  profesora mentora.

 

Srdaèno,

Maida FetahagiĂŚ

 

Bosnia and Herzegovina

Canton Sarajevo

Development Planning Institute of the Sarajevo Canton

 

Maida FetahagiĂŚ, M.Sc.

Deputy Director

Socio-Economic Development Planning Sector

 

Kaptol 16, 71000 Sarajevo

tel: ++387 33 44 43 96

fax:++387 33 20 68 30

email: [1][email address]

 

show quoted sections

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Zavod za planiranje razvoja KS