Informacija o broju zaposlenih medicinskih tehničara

Ibrahim je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Klinički centar Univerziteta u SA

Došlo je do greške u isporuci ili nečega sličnog što treba popravku od strane Pravo da znam tima.

Od strane: Ibrahim

11 mart 2016

Za: Klinički centar Univerziteta u SA

Poštovani,

Obraćam vam se sa molbom da mi dostavite informacije o broju
medicinskih tehničara koji su trenutno zaposleni na Kliničkom
centru, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

s poštovanjem,

Ibrahim Abadžić.

Spojite sa ovim

Od strane: Mail Delivery System

11 mart 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[KCUS request email]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[KCUS request email]>:
host mail02-1.bih.net.ba [80.65.86.246]: 550 #5.1.0 Address rejected.

show quoted sections

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Klinički centar Univerziteta u SA