Informacija o broju umrlih stanovnika na području Kantona Sarajevo u 2015. godini

Alen Albinović je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Zavod za informatiku i statistiku KS

Zahtjev je uspješan.

Od strane: Alen Albinović

11 mart 2016

Za: Zavod za informatiku i statistiku KS

Poštovani,

Obraćam Vam se s ovim zahtjevom u cilju pristupanja statističkim
podacima/informacijama o broju umrlih stanovnika na području
Kantona Sarajevo u 2015. godini, radi uspješnog okončanja
istraživačkog rada na temu "Demografska slika Kantona Sarajevo".

S poštovanjem

Alen Albinović

Spojite sa ovim

Zavod za informatiku i statistiku KS

11 mart 2016

Poštovani,

Podaci su uvijek dostupni u mjesečnim i godišnjim statističkim biltenima koji se nalaze na stranici http://zis.ks.gov.ba.

Dio podataka, uključujući višegodišnju statistiku rođenih i umrlih, je prikazan u obliku grafikona sa brojevima ispod tabele, na linku Vitalna i socioekonomska statistika na http://zis.ks.gov.ba/vitstat/Preuzimanja....

Ova informacija se nalazi na http://zis.ks.gov.ba/gdje-naci-iznos-pro...

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+ 387 33 562 267

----- Original Message -----
From: "Alen Albinović" <[FOI #147 email]>
To: "FOI requests at ZIS" <[ZIS request email]>
Sent: Friday, 11 March, 2016 10:14:34 AM
Subject: Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Informacija o broju umrlih stanovnika na području Kantona Sarajevo u 2015. godini

Za: Zavod za informatiku i statistiku KS

Poštovani,

Obraćam Vam se s ovim zahtjevom u cilju pristupanja statističkim
podacima/informacijama o broju umrlih stanovnika na području
Kantona Sarajevo u 2015. godini, radi uspješnog okončanja
istraživačkog rada na temu "Demografska slika Kantona Sarajevo".

S poštovanjem

Alen Albinović

-------------------------------------------------------------------

Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoć građanima pri
ostavarivanju
prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
slobodnog pristupanja informacijama
odgovorite građanima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
zahtjevi poslani putem ovog portala izražavaju mišljenja građana/ki
koji koriste ovaj servis i naša organizacija ne snosi odgovornost
za moguće zloupotrebe portala.
Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
zahtjev:
[FOI #147 email]

Da li je [ZIS request email] pogrešna adresa za slanje zahtjeva za
slobodan pristup informacijama prema instituciji: Zavod za
informatiku i statistiku KS? Ako da, molimo kontaktirajte nas
koristeći ovaj formular:
http://pravodaznam.ba/bs/help/contact

Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na vašu poruku će biti
javan i objavljen na našem portalu. Pročitajte našu copyright
politiku:
http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

Ukoliko ste Vi kao osoba zadužena za slobodan pristup informacijama
u vašoj instituciji zadovoljni stranicom pravodaznam.ba zamolite
vašeg web administratora da na vašoj stranici ponudi link na naš
portal. Hvala!

-------------------------------------------------------------------

hide quoted sections

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Zavod za informatiku i statistiku KS