Analiza

Mirnes Briga je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde

Zahtjev je djelimično uspješan.

Od strane: Mirnes Briga

7 maj 2012

Za: JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde

Poštovani,
Potrebna mi je hemijska analiza vode koja se koristi u gradskom
vodovodu. Radi se vodi fabrike vode Vitkovići.

s poštovanjem,

Mirnes Briga

Spojite sa ovim

Od strane: Zavod za javno zdravstvo BPK Gorazde
JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde

7 maj 2012

show quoted sections

Prema posljednjim rezultatima analiza rađenih u laboratoriji Zavoda za
javno zdravstvo BPK Goražde, voda iz centralnog gradskog vodovoda
zadovoljava uslove Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" broj:40/10,30/12.

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde