Ne znamo da li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev sadrži informacije ili ne – »ako ste Elma molimo prijavite se i obavijestite ostale korisnike.

Akreditirani CMZ

Elma je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ovaj zahtjev ima nepoznat status. Čekamo na vas Elma za čitati 2 recent responses i ažurirajte status.

Od strane: Elma

11 mart 2016

Za: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji
Bosne i Hercegovine

Poštovani,

zbog rada na jednom istraživanju, potrebna mi je informacija;
Koliko je do sada akreditiranih centara za mentalno zdravlje u
Federaciji Bosne i Hercegovine?

s poštovanjem,

Elma

Spojite sa ovim

Od strane: AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

11 mart 2016

Poštovana,

U ovom trenutku u FBiH ima 20 centara za mentalno zdravlje sa validnim akreditacijskim statusom.

Više informacija možete naći na ovom linku:

http://www.akaz.ba/Vo_akreditacija/Regis...

Lijep pozdrav,

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Dr. Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo
Tel: 033 771-870, fax: 033 771-880
Email: [AKAZ request email], URL: www.akaz.ba

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronska pošta sadrži zaštićene informacije od kojih neke ili sve mogu biti zakonski zaštićene. Namijenjene su isključivo navedenom primatelju. Ako je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova pošta krivo upućena, molimo Vas da obavijestite autora šaljući odgovor na ovu poruku. Ako niste navedeni primatelj, ne smijete koristiti, otkriti, proslijediti, umnožiti, štampati ili na bilo koji drugi način upotrijebiti ovu elektronsku poštu. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, snimanje, ili bilo koji drugi oblik neovlaštene upotrebe ove elektronièke pošte podliježe kaznenoj i prekršajnoj odgovornosti kao i graðanskopravnoj zaštiti jer sadrži autorsko djelo zaštićeno odredbama Zakona o autorskom pravu.

DISCLAIMER: This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the sender by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, or copy this e-mail. Any unauthorized use, publication, rewriting, processing, reproduction, presentation, re-transmission, or recording of this e-mail may be subject to both criminal and disciplinary penalties. This e-mail is protected by the regulations of the Copyright Act.

show quoted sections

Spojite sa ovim

Od strane: AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

15 mart 2016

Poštovana,

Zahjvaljujemo na vašem upitu.

Traženu informaciju ste jednostavno mogli provjeriti na web stranici Agencije, obzirom da je registar akreditiranih i certificiranih zdravstvenih ustanova javan i dostupan svima na adresi:
http://www.akaz.ba/Vo_akreditacija/Regis...

Kao što možete vidjeti, AKAZ je u prethodnom periodu akreditirao dvadeset (20) centara za mentalno zdravlje (CMZ) na teritoriji cijele Federacije BiH.

Sa poštovanjem,

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Dr. Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo
Tel: 033 771-877 (direktni), 033 771-870 (centrala), fax: 033 771-880
Email: [email address], URL: www.akaz.ba

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronska pošta sadrži zaštićene informacije od kojih neke ili sve mogu biti zakonski zaštićene. Namijenjene su isključivo navedenom primatelju. Ako je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova pošta krivo upućena, molimo Vas da obavijestite autora šaljući odgovor na ovu poruku. Ako niste navedeni primatelj, ne smijete koristiti, otkriti, proslijediti, umnožiti, štampati ili na bilo koji drugi način upotrijebiti ovu elektronsku poštu. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, snimanje, ili bilo koji drugi oblik neovlaštene upotrebe ove elektronièke pošte podliježe kaznenoj i prekršajnoj odgovornosti kao i graðanskopravnoj zaštiti jer sadrži autorsko djelo zaštićeno odredbama Zakona o autorskom pravu.

DISCLAIMER: This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the sender by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, or copy this e-mail. Any unauthorized use, publication, rewriting, processing, reproduction, presentation, re-transmission, or recording of this e-mail may be subject to both criminal and disciplinary penalties. This e-mail is protected by the regulations of the Copyright Act.

show quoted sections

Spojite sa ovim

Ne znamo da li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev sadrži informacije ili ne – »ako ste Elma molimo prijavite se i obavijestite ostale korisnike.

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine