Ovo je HTML verzija priloga uz Zahtjev za slobodnom pristupu informacijama 'Informacije o nadzoru'.
Poštovani, 
Vezano za vaš upit možemo vam odgovoriti slijedeće: 
  U sklopu realizacije aktivnosti nadzora nad tržištem u 2015. godini izvršene su 203 inspekcijske 
kontrole, u okviru kojih je pregledano ukupno 176 različitih  modela proizvoda, od čega je 140 
modela (ukupno 69.552 komada) bilo neusklađeno sa propisanim sigurnosnim zahtjevima. Od 
ukupnog broja neusklađenih komada proizvoda, poslovni subjekti su dobrovoljno ili po nalogu 
inspekcijskih organa izvršili usklađivanje 52.544 komada proizvoda sa propisanim sigurnosnim 
zahtjevima. Sa tržišta Bosne i Hercegovine je povučeno i vraćeno od potrošača 17.008 komada 
proizvoda, jer su predstavljali ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost  potrošača. Ovi rizici su se 
odnosili  na  slijedeće:  rizik  od  povreda,  rizik  od  strujnog  udara  i  opekotina,  rizik  od  gušenja, 
kemijski rizik, rizik od požara i rizik od utapanja. 
  U okviru nadzora igračaka u 2015. godini ispitano je 14 modela igračaka uzetih s tržišta Bosne i 
Hercegovine.  Od  ovog  broja  laboratorijskim  ispitivanjem  je  utvrđeno  da  10  modela  igračaka 
(6030  komada)  sadrži  nedozvoljenu  koncentraciju  ftalata  i  da  predstavljaju  ozbiljan  rizik  za 
zdravlje i sigurnost potrošača te su stoga ove igračke povučene s tržišta BiH. 
U pogledu nadzora dječije odjeće, u 2015. godini, na tri dječija odjevna predmeta (430 komada) 
utvrđeno  je  da  postoje  nedozvoljene  vrpce  i  vezice.  Poslovni  subjekti  su  izvršili  dobrovoljno 
otklanjanje  neusklađenosti  na  ovim  odjevnim  predmetnim.  U  2014.  godini,  u  okviru  nadzora 
odjeće  izvršeno  je  37  inspekcijskih  kontrola  u  okviru  kojih  je  kontrolirano  55  modela  dječije 
odjeće. Neusklađenosti su utvrđene na 34 modela dječije odjeće. Poslovni subjekti su otklonili 
neusklađenosti  na  30  modela  dječije  odjeće  (693  komada),  dok  su  4  modela  (112  komada) 
povučena s tržišta jer nije bilo moguće izvršiti otklanjanje neusklađenosti. 
  Svi  proizvodi,  za  koje  se  tokom  provedbe  aktivnosti  nadzora  nad  tržištem  utvrdi  da 
predstavljaju  ozbiljan  rizik  za  zdravlje  i  sigurnost  potrošača,  se  povlače  s  tržišta  Bosne  i 
Hercegovine. Agencija ne može dati informacije u pogledu sigurnosti proizvoda na tržištu BiH 
koji nisu bili predmet aktivnosti nadzora. 
S poštovanjem, 
Agencija za nadzor nad tržištem BiH 
Karađorđeva br. 8 
71123 I. Sarajevo 
Tel: 057 343 503 
Fax: 057 353 502 
www.annt.gov.ba  
[ANNT request email]