Ovo je HTML verzija priloga uz Zahtjev za slobodnom pristupu informacijama 'Informacija o broju neprehrambenih proizvoda povucenih sa trzista.'.