Pregledaj i pretraži zahtjeve

  

Prikazuje

svi zahtjevi | uspješni zahtjevi | neuspješni zahtjevi | neriješeni zahtjevi

Prati ove zahtjeve

Pronađeno 4 Zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Informacija o broju umrlih stanovnika na području Kantona Sarajevo u 2015. godini
Ne posjedujemo informacije. od strane Agencija za statistiku BiH za Alen Albinović na datum 11 mart 2016.
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, Agencija za statistiku BiH prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke za nivo BiH. Za nivo kantona podatke ima Federalni zavod za statistiku...
Informacije o nelegalnoj sječi šume
Ne posjedujemo informacije. od strane Sarajevošume za Jasna na datum 10 mart 2016.
Ne posjedujemo informacije.
Poštovana Jasna, ja sam pogrešna adresa. Prava adresa je direktor KU za šumarstvo Mr.sci.Samir Fazlić 061/183836. S poštovanjem, 2016-03-09 19:25 G...
info samo
Ne posjedujemo informacije. od strane Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK za mladen bosnjak na datum 20 decembar 2012.
Ne posjedujemo informacije.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Th...
Informacija o finansiranju projekata upravljanja otpadom
Odbijen. od strane Zavod za planiranje razvoja KS za Mersiha na datum 28 novembar 2012.
Odbijen.
Poštovana Mersiha,   Kao struèna institucija uvijek podržavamo razvoj nauke i nauènog rada. I smatramo da je tema koji imate za Vaš magistra...