Pregledaj i pretraži zahtjeve (page 7)

  

Prati ove zahtjeve

Pronađeno 12 Zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Urađeno po pitanju krivičnih prijava
Zahtjev upućen prema Federalno tužiteljstvo od strane korinsika Semir na datum: 19 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno tužiteljstvo Poštovani, Možete li nam odgovoriti šta je urađeno po pitanju krivičnih prijava protiv direktora Zenica-stan-a Iršama...
Informacija o primanju mita i korupcije
Zahtjev upućen prema Kantonalna uprava za inspekcijske poslove od strane korinsika matematicarka na datum: 18 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Poštovani, Zanima me kome da se prijavi ako neko daje ili pokusa da da mito inspektorima u maloprod...
RS - Kanton Sarajevo policija
Zahtjev upućen prema Ministarstvo saobraćaja KS od strane korinsika Crna Ovca na datum: 17 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo saobraćaja KS Poštovani, ako je saobracajni prekrsaj napravljen na teritoriji Republike Srpske, da li policija Kantona Sarajevo...
Finansiranje nacionalnih institucija
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK od strane korinsika Nedim Talić na datum: 17 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK Poštovani, Molim Vas da mi prikažete sve iznose sredstava po stavkama (projektima) dob...
Ukupna kreditna zaduzenost BiH
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za finansije od strane korinsika haris na datum: 16 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo za finansije Poštovani, Zelim da znam koja je ukupna kreditna zaduzenost BiH u ovom trenutku. Informacije koje me narocito in...
Informacija o broju policajaca u kantonu Sarajevo
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova KS od strane korinsika suzana milidrag na datum: 16 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Poštovani, molim vas da mi date informaciju o broju policajaca u Kantonu, koliko ih je uniformirano tj. kol...
Kažnjavanje prekršilaca Zakona o javnim nabavkama
Zahtjev upućen prema Agencija za javne nabavke BiH od strane korinsika Pivic Muhamed na datum: 15 decembar 2011.
Čeka urgenciju
Za: Agencija za javne nabavke BiH Poštovani, Koliko je u 2011 godini podnijeto prekršajnih naloga, protiv prekršilaca Zakona o javnim nabavkama n...
Zenica-stan
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK od strane korinsika Pivic Muhamed na datum: 15 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Poštovani, Da li je preduzeće Zenica-stan dovedeno do lažnog stečaja i šta je urađeno povodom tri krivi...
Da li ste dostavili izvještaj postupajućem tužitelju
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK od strane korinsika Pivic Muhamed na datum: 15 decembar 2011.
Čeka urgenciju
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK odjel: detašmana Poštovani, Da li ste dostavili izvještaj postupajućem tužitelju Tužilaštva ZDK-a po...
Komrad
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK od strane korinsika Pivic Muhamed na datum: 15 decembar 2011.
Čeka urgenciju
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Poštovani, Molim da Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK-a odgovori javnosti i da se izjasni po pitanj...
Finansijski izvjestaji
Zahtjev upućen prema KJKP GRAS doo SA od strane korinsika Damir na datum: 15 decembar 2011.
Čeka urgenciju
Za: KJKP GRAS doo SA Poštovani, Molim vas da u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostavite podatke o platama svih pojedinih č...
Podatak o platama uprave
Zahtjev upućen prema Vodovod i kanalizacija doo SA od strane korinsika Mirza na datum: 15 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Vodovod i kanalizacija doo SA Poštovani, Molim vas da u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostavite podatak o platama svih...