Pregledaj i pretraži zahtjeve (page 3)

  

Prati ove zahtjeve

Pronađeno 25 Zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Informacija o broju uposlenih
Zahtjev upućen prema KJKP GRAS doo SA od strane korinsika Leonard na datum: 10 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: KJKP GRAS doo SA Poštovani, Zbog istraživačkog rada, potreban mi je podatak o ukupnom broju zaposlenih u Vašoj organizaciji. s poštovanjem,...
Informacije o broju zaposlenih novinara u Kantonu Sarajevo
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Mahir na datum: 9 mart 2016.
Djelimično uspješan.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, zanimaju me informacije koliko je trenutno novinara u evidenciji u Kantonu Sar...
Ples u skolama
Zahtjev upućen prema Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke od strane korinsika Lejna na datum: 9 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Poštovani, Da li u skolskom planu i programu u nekim od osnovnih ili srednjih skola postoji ples? A...
Informacija o broju studenata u KS
Zahtjev upućen prema Ministarstvo obrazovanja i nauke KS od strane korinsika Amra Bukva na datum: 9 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Poštovani, Informacija o broju studenata u Kantonu Sarajevo potrebna mi je zbog jednog istraživačkog rada...
Informacije o nelegalnoj sječi šume
Zahtjev upućen prema Sarajevošume od strane korinsika Jasna na datum: 9 mart 2016.
Ne posjedujemo informacije.
Za: Sarajevošume Poštovani, Molim Vas da mi u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBIH dostavite sljedeće podatke: - Koliko nele...
Informacije o rezultatima popisa stanovništva BIH
Zahtjev upućen prema Agencija za statistiku BiH od strane korinsika Amra na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, Zanima me zašto nisu objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 2013.godine.Koliko obično traje proces...
Informacije o uklanjaju mina
Zahtjev upućen prema Centar za uklanjanje mina u BiH od strane korinsika Narela na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Centar za uklanjanje mina u BiH Poštovani, Kolika je površina u BiH očišćena od mina s poštovanjem, Narela
Informacije o procesu digitalizacije u BiH
Zahtjev upućen prema Regulatorna agencija za komunikacije BiH od strane korinsika Pašija na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Poštovani, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji i rijetka u svijetu sa analognim TV signalo...
Informacija o broju zaposlenih u novinarstvu
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Aldijana na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, interesuje me koja su to najtraženija zanimanja u BiH, te kada je riječ o novi...
Revizija prijevremenih povoljnijih penzija
Zahtjev upućen prema Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata od strane korinsika Emina na datum: 8 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Poštovani, molim Vas možete li mi dati informacije kada će...
Informacija o broju i mogućnostima zaposlenih novinara
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Alisa na datum: 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Služba za odnose sa javnošću Sarajevo, 08. 03. 2016. godine Poštovani, Potrebne su mi s...
Informacija o Strategiji integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju
Zahtjev upućen prema Direkcija za evropske integracije od strane korinsika A na datum: 8 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Direkcija za evropske integracije Poštovani, obraćam vam se u vezi sa sektorom za koordinaciju pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini....
Za: Agencija za statistiku BiH Poštovani, zanima me da li ste, na osnovu podataka nadležnih inspekcijskih organa, došli do statističkih podataka...
Imenovanje direktora O. Š. Čengić Vila 1
Zahtjev upućen prema Ministarstvo obrazovanja i nauke KS od strane korinsika Maida Popara na datum: 7 mart 2016.
Greška u isporuci
Za: Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Poštovani, Molim Vas da mi date na uvid zapisnik prosvjetne inspekcije, vezano za konkurs izbora direktor...
Broj učenika
Zahtjev upućen prema Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH od strane korinsika Samira D na datum: 7 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH Poštovani,molim vas da mi dostavite informacije o broju učenika koji su završili osno...
Informacije o volontiranju
Zahtjev upućen prema Ministarstvo pravde BIH od strane korinsika Delila na datum: 7 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo pravde BIH Poštovani, Zanima me zakon o volontiranju, koja su prava volontera i koje su duznosti poslodavca, treba li on placati...
Statistički podaci o zaposlenim
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Paša na datum: 6 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Molim Vas da mi dostavite podatak, koliko je mladih otišlo iz BiH u potrazi za...
Informacije o nadzoru
Zahtjev upućen prema Agencija za nadzor nad tržištem BiH od strane korinsika Dragana na datum: 5 mart 2016.
Uspješan.
5 mart 2016 Za: Agencija za nadzor nad tržištem BiH Poštovani, Interesuje me koliko ste do sada vrsili nadzornistva nad neprehrambenim proizvodi...
Informacija o broju neprehrambenih proizvoda povucenih sa trzista.
Zahtjev upućen prema Agencija za nadzor nad tržištem BiH od strane korinsika Dalila na datum: 5 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za nadzor nad tržištem BiH Poštovani, s poštovanjem, Interesuje me koliko sta do sada vrsili nadzornistva nad neprehrambenim proiz...
Konkursne procedure
Zahtjev upućen prema Ministarstvo pravde BIH od strane korinsika Zoran na datum: 4 februar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo pravde BIH Upravni inspektorat Poštovani, S obzirom da je u vasoj nadleznosti primjena Zakona o drzavnoj sluzbi BiH. Mozte li pr...
Imenovanja
Zahtjev upućen prema Ministarstvo pravde BIH od strane korinsika Zoran na datum: 3 februar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo pravde BIH Upravni inspektorat Poštovani, S obzirom da je u vasoj nadleznosti primjena Zakona o drzavnoj sluzbi BiH. Mozte li pr...
Konkursne procedure
Zahtjev upućen prema Ministarstvo pravde BIH od strane korinsika Zoran na datum: 3 februar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo pravde BIH Upravni inspektorat Poštovani, S obzirom da je u vasoj nadleznosti primjena Zakona o drzavnoj sluzbi BiH. Mozte li pr...
Pravilnik
Zahtjev upućen prema Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine od strane korinsika B.T. na datum: 31 januar 2016.
Uspješan.
Za: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Poštovani, Zbog čega Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH nema na in...
Uvjerenje da nisam korisnik pomoci ili kredita
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK od strane korinsika ermina na datum: 28 januar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK Poštovani,potrebno mi je uvjerenje da ja Ermina Sabljakovic Prazina (jmb 1601977117477)nisam korisnik...
Informacije o javnom redu i miru
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova USK od strane korinsika emelin na datum: 19 decembar 2015.
Greška u isporuci
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Poštovani,već 10 gdodina nemamo svoju mir radi buke koja dolazi iz prizemlja gdje se nalazi ugostiteljski...