Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Zavod za izgradnju KS

Kanton Sarajevo, takođe poznat/a kao ZIK

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Zavod za izgradnju KS  Počni

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Niko nije podnio Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema: Zavod za izgradnju KS koristeći ovu stranicu.