Prati ovu ustanovu

1 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Vodovod i kanalizacija doo SA

Kanton Sarajevo and Javna preduzeća, takođe poznat/a kao VIKSA

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Vodovod i kanalizacija doo SA  Počni

2 Zahtjeva za slobodan pristup infrmacijama prema: Vodovod i kanalizacija doo SA

 
Informacije o plaćanju odvođenja otpadnih voda
Zahtjev upućen prema Vodovod i kanalizacija doo SA od strane korinsika Mensur Agović na datum: 26 juni 2012.
Djelimično uspješan.
Za: Vodovod i kanalizacija doo SA Poštovani, interesira me koje su obaveze Vodovoda i kanalizacije Sarajevo, prema platišama koji plaćaju odvođenj...
Podatak o platama uprave
Zahtjev upućen prema Vodovod i kanalizacija doo SA od strane korinsika Mirza na datum: 15 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Vodovod i kanalizacija doo SA Poštovani, Molim vas da u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostavite podatak o platama svih...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.