Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Skupština KS

Kanton Sarajevo, takođe poznat/a kao SKS

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Skupština KS  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Skupština KS

 
informacija o finansiranju KJKP RAD-a
Zahtjev upućen prema Skupština KS od strane korinsika Mersiha na datum: 6 novembar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Skupština KS Poštovani, U cilju istraživanju za izradu magistarskog rada na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu "Finansiranje upravljanja...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.