Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Nivo BiH and Agencije, takođe poznat/a kao RAK

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Regulatorna agencija za komunikacije BiH  Počni

2 Zahtjeva za slobodan pristup infrmacijama prema: Regulatorna agencija za komunikacije BiH

 
Broj medija u BiH
Zahtjev upućen prema Regulatorna agencija za komunikacije BiH od strane korinsika Leonard na datum: 4 maj 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Poštovani, u svrhu istraživačkog rada na Fakultetu političkih nauka, potreban mi je PODATAK,koliki j...
Informacije o procesu digitalizacije u BiH
Zahtjev upućen prema Regulatorna agencija za komunikacije BiH od strane korinsika Pašija na datum: 9 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Poštovani, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji i rijetka u svijetu sa analognim TV signalo...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.