Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose

Nivo Distrikt Brčko

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose  Počni

2 Zahtjeva za slobodan pristup infrmacijama prema: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose

 
Visina povjerljivosti podataka o privatnoj imovini
Zahtjev upućen prema Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose od strane korinsika azemina na datum: 28 septembar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose Poštovani, Molim vas za informaciju o visini povjerljivosti podataka u vezi s ob...
info samo
Zahtjev upućen prema Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose od strane korinsika mladen bosnjak na datum: 20 decembar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose Poštovani, s poštovanjem, mladen bosnja ako je moj djed koristio uzurpaciju 5...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.