Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Nivo BiH and Ministarstvo, takođe poznat/a kao MVTEO

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 
Informacija o poslovanju prodavača izotoničnih napitaka u BiH
Zahtjev upućen prema Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH od strane korinsika Emir na datum: 22 novembar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Poštovani, Obraćavam Vam se ovom prilikom zbog pristupa informacijama o analizi poslova...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.