Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Kanton Sarajevo, takođe poznat/a kao MUPKS

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS  Počni

2 Zahtjeva za slobodan pristup infrmacijama prema: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

 
Informacija o videosnimanju policajaca
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova KS od strane korinsika Namik Sepic na datum: 30 novembar 2015.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Poštovani, da li je dozvoljeno snimanje policajaca na javnom mjestu, tacnije prilikom legitimisanja kao i...
Informacija o broju policajaca u kantonu Sarajevo
Zahtjev upućen prema Ministarstvo unutrašnjih poslova KS od strane korinsika suzana milidrag na datum: 16 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Poštovani, molim vas da mi date informaciju o broju policajaca u Kantonu, koliko ih je uniformirano tj. kol...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.