Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Ministarstvo pravde i uprave KS

Kanton Sarajevo, takođe poznat/a kao MPUKS

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Ministarstvo pravde i uprave KS  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Ministarstvo pravde i uprave KS

 
Statuti i pravilinici studentskih organizacije UNSA
Zahtjev upućen prema Ministarstvo pravde i uprave KS od strane korinsika Emir na datum: 20 februar 2017.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo pravde i uprave KS Poštovani, kao grupa studenata Univerziteta u Sarajevu želimo iskoristiti svoje pravo koje nam propisuje Zako...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.