Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Ministarstvo poljoprivrede USK

Unsko-sanski kanton and Ministarstvo

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Ministarstvo poljoprivrede USK  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Ministarstvo poljoprivrede USK

 
Informacija za nepovratna sredstva
Zahtjev upućen prema Ministarstvo poljoprivrede USK od strane korinsika edo na datum: 18 januar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo poljoprivrede USK Poštovani, Da li ministarstvo poljoprivrede planira u 2012 godini dodjeljivati nepovratna sredstva za rekultiv...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.