Prati ovu ustanovu

1 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK

Hercegovačko-neretvanski kanton and Ministarstvo

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK

 
Informacije o poticajima za poljoprivredu
Zahtjev upućen prema Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK od strane korinsika Camila Kolasinac na datum: 12 april 2012.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK Poštovani, željela bih dobiti više informacija o načinu apliciranja za nepovratna sre...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.