Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 10 Zapadnohercegovački kanton

Agencija za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo financija ZHK Akronim: MFINZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo gospodarstva ZHK Akronim: MGZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ZHK Akronim: MHBRD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja znanosti kulture i športa ZHK Akronim: MINPRO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa i uprave ZHK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i zaštite okoliša ZHK Akronim: PURZO.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutarnjih poslova ZHK Akronim: MUPZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi ZHK Akronim: ZRSSZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada Zapadnohercegovačke županije 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?