Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 49 RS

Aerodromi Republike Srpske a.d 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za akreditaciju i unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite RS Akronim: ASKVA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za bankarstvo RS Akronim: ABRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu upravu RS Akronim: ADURS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za informaciono društvo RS Akronim: AIDRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za lokalni razvoj Akronim: ALRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osigurane RS Akronim: AZORS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Akronim: APSUPRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS Akronim: RARS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za šume Akronim: AZSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP ''Autoputevi Republike Srpske'' Akronim: APRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP ''Putevi Republike Srpske' 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Šume RS a.d. Sokolac 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Klinički centar Banja Luka Akronim: KCBL.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija RS Akronim: MFRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo nauke i tehnologije RS Akronim: MNKRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS Akronim: MPSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo porodice omladine i sporta RS Akronim: MPOSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde RS Akronim: MPRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede energetike i razvoja RS Akronim: MPERRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prosvjete i kulture RS Akronim: MPKRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS Akronim: MPBRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja i veza RS Akronim: MSVRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine i turizma RS Akronim: MTTRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Akronim: MUPRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS Akronim: MULSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS Akronim: MEOIRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Akronim: MIRLRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS Akronim: MGRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Akronim: MTSZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Narodna Skupština RS Akronim: NSRS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Banja Luci Akronim: OKSUDBL.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Bijeljini Akronim: OKSUDBI.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Doboju Akronim: OKSUDD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Trebinju Akronim: OKSUDT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Porezna uprava RS Akronim: PURS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava civilne zaštite Akronim: CZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove PJ BL Akronim: RGRUS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS Akronim: RGURS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za igre na sreću RS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za inspekcijske poslove 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republičko tužilaštvo Akronim: RTRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada RS Akronim: VRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
ZDP "Elektrodistribucija Pale Akronim: ERS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj Akronim: ZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?