Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 113 Ministarstvo

Federalno ministarstvo finansija Akronim: FMF.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo kulture i sporta Akronim: FMKSA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Akronim: FMON.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma Akronim: FMOIT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo pravde Akronim: FMP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Akronim: FMPIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Akronim: FMPU.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Akronim: FMRSP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Akronim: FMROI.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo trgovine Akronim: FMT.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Akronim: FMUP.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Akronim: FMBI.
5 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo zdravstva Akronim: FMZ.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo branitelja PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Akronim: MCPBiH.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo financija PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo financija ZHK Akronim: MFINZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija i trezora Akronim: MFT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija RS Akronim: MFRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija SBK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija TK Akronim: MFTK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija ZDK Akronim: MINFINZDK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo gospodarstva ZHK Akronim: MGZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK Akronim: MGPUHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ZHK Akronim: MHBRD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Akronim: MKT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo nauke i tehnologije RS Akronim: MNKRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrane BiH Akronim: MOD.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta HNK Akronim: MONKHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta SBK Akronim: MINOBSBK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja znanosti kulture i športa ZHK Akronim: MINPRO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS Akronim: MPSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede TK Akronim: MPVSTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede USK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo porodice omladine i sporta RS Akronim: MPOSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde BIH Akronim: MPR.
4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde RS Akronim: MPRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa i uprave PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa i uprave TK Akronim: MPUTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa i uprave ZHK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosudja i uprave SBK Akronim: SBKMINPRAVDE.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede energetike i razvoja RS Akronim: MPERRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede SBK Akronim: MINPRIVSBK.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede USK Akronim: TMPUSK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prometa veza turizma i zaštite okoliša PK Akronim: MINPROMPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i zaštite okoliša ZHK Akronim: PURZO.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Akronim: MPUZOTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja obnove i povratka SBK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prosvjete i kulture RS Akronim: MPKRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prosvjete znanosti kulture i športa PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS Akronim: MPBRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK Akronim: MORPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Akronim: MPIVHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja i veza RS Akronim: MSVRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo sigurnosti BiH Akronim: MSBBiH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo šumarstva vodoprivrede i poljoprivrede SBK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine i turizma RS Akronim: MTTRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja TK Akronim: MTTSTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine turizma i zaštite okoline HNK Akronim: MINPPPHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutarnjih poslova PK Akronim: MUPPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutarnjih poslova ZHK Akronim: MUPZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Akronim: MUPHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Akronim: MUPRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Akronim: MUPSBK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Akronim: MUPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Akronim: MUPUSK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Akronim: MUPZDK.
5 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS Akronim: MULSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Akronim: MVTEO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Akronim: MVP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja TK Akronim: MBPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja ZDK Akronim: MINBPZDK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS Akronim: MEOIRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za finansije 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoline USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za industriju energetiku i rudarstvo TK Akronim: MIERTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Akronim: MIRLRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Akronim: MHRR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport TK Akronim: MONKSTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK Akronim: MINOBZDK.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pitanja boraca HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu ZDK Akronim: MINPOLJZDK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pravosuđe upravu i radne odnose 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za privredu Akronim: MPBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za privredu ZDK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS Akronim: MGRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za prostorno uređenje saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Akronim: ZEDOMPIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Akronim: MINRADZDK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK Akronim: MRSPTK.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za socijalnu politiku zdravstvo raseljena lica i izbjeglice 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za unutrašnje poslove Akronim: MUPBPK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Akronim: MTSZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike PK Akronim: ZRSPPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi ZHK Akronim: ZRSSZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne zaštite HNK Akronim: MINZRSSHNK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva TK Akronim: MZTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva USK 8 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva ZDK Akronim: MINZDZDK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?