Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 46 Kanton Sarajevo

Apoteke Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Biblioteke Grada Sarajeva Akronim: BGS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bosanski Kulturni Centar Akronim: BKC.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centar Skenderija doo SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Collegium Artisticum 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za puteve KS Akronim: DP.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za robne rezerve KS Akronim: DRR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za turizam KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Disciplinski centar za maloljetnike SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Dom za djecu bez roditeljskog staranja 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba SA Akronim: KJUDOM.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna Javna ustanova za zaštićena područja KS Akronim: ZPPKS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni centar za socijalni rad KS Akronim: KCSR.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
KJKP GRAS doo SA Akronim: KJKPGRAS.
4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Klinički centar Univerziteta u SA Akronim: KCUS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija KS Akronim: MF.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo kulture i sporta KS Akronim: MKS.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Akronim: MONKS.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde i uprave KS Akronim: MPUKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede KS Akronim: MPKS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Akronim: MPZKS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja KS Akronim: MSKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo stambene politike KS Akronim: MSPKS.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Akronim: MUPKS.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja KS Akronim: MBPKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice KS Akronim: MRSRIKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva KS Akronim: MZKS.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
PARK DOO SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
PD Butmir 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
POKOP DOO SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Profesionalna vatrogasna brigada KS Akronim: PVB.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Rad doo SA 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevogas doo SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevošume 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština KS Akronim: SKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Televizija Kantona Sarajevo Akronim: TVSA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Toplane SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Tržnice-Pijace SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Tužilaštvo KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Veterinarska stanica Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vodovod i kanalizacija doo SA Akronim: VIKSA.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za informatiku i statistiku KS Akronim: ZIS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za izgradnju KS Akronim: ZIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za planiranje razvoja KS Akronim: ZPR.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
ZOI-84-Olimpijski centar SA Akronim: ZOI84.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?