Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 16 sa početnim slovom 'K'

Kancelarija za upravljanje javnom imovinom 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju Akronim: KAPBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju TK Akronim: KAPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna direkcija robnih rezervi 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna Javna ustanova za zaštićena područja KS Akronim: ZPPKS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava civilne zaštite Akronim: KUCZBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni centar za socijalni rad KS Akronim: KCSR.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud u Bihaću 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalno tužilaštvo USK Bihać 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
KJKP GRAS doo SA Akronim: KJKPGRAS.
4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Klinički centar Banja Luka Akronim: KCBL.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Klinički centar Univerziteta u SA Akronim: KCUS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?