Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 47 Javna preduzeća

Aerodromi Republike Srpske a.d 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
BH-Gas d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
BH TELECOM Sarajevo Akronim: BHTELECOM.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bor banka d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bosnalijek d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centar Skenderija doo SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ceste d.d. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Energoinvest d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Energopetrol d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Hidrogradnja d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Hrvatske pošte d.o.o. Mostar Akronim: POST.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JKP "Vodovod i kanalizacija" doo Sanski Most 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Velika Kladuša 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP ''Autoputevi Republike Srpske'' Akronim: APRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo Akronim: JPCFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Akronim: EPHZBH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Komunalno Brčko 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Luka Brčko 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Međunarodni aerodorom Sarajevo d.o.o Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP ''Putevi Republike Srpske' 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Šume RS a.d. Sokolac 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Akronim: ZFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
KJKP GRAS doo SA Akronim: KJKPGRAS.
4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
PARK DOO SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
PD Butmir 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
POKOP DOO SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Rad doo SA 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevogas doo SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevošume 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Televizija Kantona Sarajevo Akronim: TVSA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Toplane SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Tržnice-Pijace SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Union banka d.d. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
UNIS d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vodovod i kanalizacija doo SA Akronim: VIKSA.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
ZDP "Elektrodistribucija Pale Akronim: ERS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Željezara Zenica d.o.o. Zenica 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj Akronim: ZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?