Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 13 Hercegovačko-neretvanski kanton

Ministarstvo finansija HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK Akronim: MGPUHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta HNK Akronim: MONKHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Akronim: MPIVHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine turizma i zaštite okoline HNK Akronim: MINPPPHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Akronim: MUPHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pitanja boraca HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne zaštite HNK Akronim: MINZRSSHNK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?