Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 50 FBiH

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Akronim: FBA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu službu Federacije BiH Akronim: ADSFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Akronim: AKAZ.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Akronim: APF.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
BH-Gas d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
BH TELECOM Sarajevo Akronim: BHTELECOM.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bor banka d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bosnalijek d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ceste d.d. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Energoinvest d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Energopetrol d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo finansija Akronim: FMF.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo kulture i sporta Akronim: FMKSA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Akronim: FMON.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma Akronim: FMOIT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo pravde Akronim: FMP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Akronim: FMPIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Akronim: FMPU.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Akronim: FMRSP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Akronim: FMROI.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo trgovine Akronim: FMT.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Akronim: FMUP.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Akronim: FMBI.
5 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo zdravstva Akronim: FMZ.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno pravobraniteljstvo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno tužiteljstvo Akronim: FTFBIH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Hidrogradnja d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Holding poduzeće Putevi BiH Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Hrvatske pošte d.o.o. Mostar Akronim: POST.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo Akronim: JPCFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Akronim: EPHZBH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Međunarodni aerodorom Sarajevo d.o.o Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Akronim: ZFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine Akronim: PFBiH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Union banka d.d. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
UNIS d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Akronim: VFBiH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Željezara Zenica d.o.o. Zenica 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?