Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 14 sa početnim slovom 'D'

Direkcija za ceste USK Bihać USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH Akronim: DEP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za evropske integracije Akronim: DEI.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za finansije 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za finansije – Poreska uprava 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za finansije – Trezor 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za puteve KS Akronim: DP.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za robne rezerve KS Akronim: DRR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za turizam KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA Akronim: DCA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Disciplinski centar za maloljetnike SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Dom za djecu bez roditeljskog staranja 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba SA Akronim: KJUDOM.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Državna agencija za istrage i zaštitu Akronim: SIPA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?