Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 21 Bosansko-podrinjski kanton

JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“ 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde Akronim: ZZJZBPK.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JZU Kantonalna bolnica Goražde Akronim: JZUKBBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju Akronim: KAPBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna direkcija robnih rezervi 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava civilne zaštite Akronim: KUCZBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za finansije 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pravosuđe upravu i radne odnose 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za privredu Akronim: MPBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za socijalnu politiku zdravstvo raseljena lica i izbjeglice 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za unutrašnje poslove Akronim: MUPBPK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština BPK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Služba za zapošljavanje Akronim: SZZBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ured interne revizije BPK Goražde 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada BPK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?