Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 41 BiH

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine Akronim: ADS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH Akronim: IDDEEA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za izdavanje garancija Akronim: IGA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za javne nabavke BiH 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Akronim: ALM.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za nadzor nad tržištem BiH Akronim: ANNT.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osiguranje depozita BiH Akronim: AOD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osiguranje u BiH Akronim: AZO.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine Akronim: RAP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH Akronim: APOSO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za promociju stranih investicija Akronim: FIPA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Akronim: ARZ.
8 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Akronim: ASR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Akronim: HEA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Akronim: FSA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za statistiku BiH Akronim: BHAS.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini Akronim: AZLP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Arhiv Bosne i Hercegovine 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centar za uklanjanje mina u BiH Akronim: BHMAC.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centralna banka BiH Akronim: CBBH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centralna izborna komisija BiH Akronim: CIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH Akronim: DEP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za evropske integracije Akronim: DEI.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA Akronim: DCA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Državna agencija za istrage i zaštitu Akronim: SIPA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Akronim: MCPBiH.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija i trezora Akronim: MFT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Akronim: MKT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrane BiH Akronim: MOD.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde BIH Akronim: MPR.
4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo sigurnosti BiH Akronim: MSBBiH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Akronim: MVTEO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Akronim: MVP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Akronim: MHRR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ombudsmen za ljudska prava BiH Akronim: OMBUDSMEN.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Akronim: PSBiH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Pravobranilaštvo BiH Akronim: PBR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Akronim: RAK.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sud BiH Akronim: SUDBiH.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Tužilaštvo BiH Akronim: TBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Akronim: VSTV.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?