Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 38 Agencije

Agencija za akreditaciju i unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite RS Akronim: ASKVA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Akronim: FBA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za bankarstvo RS Akronim: ABRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine Akronim: ADS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu službu Federacije BiH Akronim: ADSFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu upravu RS Akronim: ADURS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH Akronim: IDDEEA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za informaciono društvo RS Akronim: AIDRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za izdavanje garancija Akronim: IGA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za javne nabavke BiH 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Akronim: AKAZ.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Akronim: ALM.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za lokalni razvoj Akronim: ALRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za nadzor nad tržištem BiH Akronim: ANNT.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osigurane RS Akronim: AZORS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osiguranje depozita BiH Akronim: AOD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osiguranje u BiH Akronim: AZO.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine Akronim: RAP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH Akronim: APOSO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Akronim: APF.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za promociju stranih investicija Akronim: FIPA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Akronim: APSUPRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Akronim: ARZ.
8 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Akronim: ASR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS Akronim: RARS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Akronim: HEA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Akronim: FSA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za statistiku BiH Akronim: BHAS.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za šume Akronim: AZSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini Akronim: AZLP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Arhiv Bosne i Hercegovine 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju Akronim: KAPBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju TK Akronim: KAPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Akronim: RAK.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?