Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Kantonalni centar za socijalni rad KS

Kanton Sarajevo, takođe poznat/a kao KCSR

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Kantonalni centar za socijalni rad KS  Počni

3 Zahtjeva za slobodan pristup infrmacijama prema: Kantonalni centar za socijalni rad KS

 
Broj beskućnika
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Eldar Cizmo na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, želio bih od Vas dobiti informaciju o broju beskućnika na području KS u 2015/16 godini. s p...
Informacija o broju beskućnika u KS-u
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Belma na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, željela bih dobiti informacije u vezi sa brojem beskućnika registrovanih u Kantonu Sarajevo?...
Informacija o broju beskucnika u KS-u
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Belma na datum: 11 mart 2016.
Povučeno od strane podnosioca zahtjeva.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, zeljela bi pristupiti informacijama u vezi sa brojem beskucnika registrovanih u KS, prema pos...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.