Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar

Nivo FBiH and Javna preduzeća

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar  Počni

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Niko nije podnio Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar koristeći ovu stranicu.